BRÁNA

OBJEDNEJTE SI KŘESŤANSKÝ ČASOPIS BRÁNA NA ROK 2018

Vychází 10krát ročně

Vydává Církev bratrská, vychází 10x ročně.
Předplatné 430,- Kč ročně + poštovné.

Pro členy a přátele jednotlivých sborů Církve bratrské: Informace o způsobu hromadné objednávky získáte u distributorů časopisu ve všech sborech Církve bratrské.

Pro členy a přátele z jiných církví, příp. další zájemce, kteří nejsou členy Církve bratrské:. Podrobnosti získáte na mailové adrese: redakce.brana@cb.cz

Objednávky se vyřizují nejpozději do 30. listopadu 2017.