>
  Časopis Církve bratrské (archiv)
e-mail:bratrska.rodina@cb.cz Starší čísla Textová verze Formátovat pro tisk - Odkaz se otvírá v novém okně Úvodní stránka
    ČERVEN ČERVENEC 2004
 
 
 
OBSAH:
Titulní strana
Rodiče a děti aneb učit se a učit
Pablo Velasquez: křesťan, který je odlišný
Plavba v bouři
Konference Církve bratrské 2004
Vstup do EÚ
Děti a ich predstavy o Bohu
Červen - červenec - volná jízda
Otázky
Delicie Nerková: Andělské zvonění
Je dětství vždycky dar?
Nový chrám zasvěcený hrám
Vyrovnanie sa s minulosťou
Pražský Tyrannus Hall - od teorie k praxi
Aktuality
Intelektuálové a církev
Poušť
Klauníci v Mostě
Děti a bohoslužby
pro děti
Musela jsem zabíjet
Ohlasy
S úsměvem
Oznámení - inzerce
Křížovka
Poslední strana

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
Starší čísla

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editoru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

   
 
   
 
Pražský Tyrannus Hall - od teorie k praxi
  zajímá nás  
 
  Studenti PTH v roce 2003-2004
 
O Pražské vysokoškolské koleji Ty­rannus Hall už jsme v Bratrské rodině psali. (Cesta Pražského Tyrannus Hall, 12/2000). Tehdy před čtyřmi lety byla slav­nostně otevřena budova a nastou­pilo prvních sedm studentů. Osobně ten první rok znám pouze z vyprávění. Ty další jsem si mohl už prožít na vlast­ní kůži. Snad bych si tedy mohl dovolit malé bilan­cování.
 
Nejprve však snad malé vysvětlení pro ty, kteří nevědí, co je Pražský Tyrannus Hall. Pražský Tyrannus Hall je taková zvláštní kolej. Od běžné koleje se liší ně­kolika „maličkostmi“. Nejen tím, že je zde oproti normální koleji více klidu a obecně lepší prostředí, ale především tím, že je zde budováno cosi, co se oficiálně nazývá „vy­sokoškolské učednické spole­čenství“. Znamená to společné biblické studium, společný sport, společné mod­litby...
     Slíbil jsem na počátku bilancování. Tedy s chutí do toho:
     Na počátku stála nová, krásná budova, dva skvělí vedoucí v podobě Tomáše Grulicha a Steva Olsena a sedm poněkud vykulených studentů několika pražských vysokých škol. Někteří z nich byli zároveň i čerstvými vysokoškolskými studenty, jiní už měli za sebou dva, čtyři či šest semestrů vysoké školy. Lidé s různými zkušenostmi, z různých církví, různých povah, různé zbožnosti a různého vztahu k autoritám...
     Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nastalo tříbení. Nejen proces běž­ného studia, běžných modlitebních či teologických setkání studentů Pražského Tyrannus Hallu, ale i toho, co se skrývá pod povrchem. Proces poznávání, někdy klopotného odpouštění, vyznávání vin.foto S. Olsen Někteří studenti nostalgicky vzpomínají na první rok. „Pak už to bylo jiné.“
     Jaké? „Zkrátka jiné.“ Asi ano. Ale to je důležité, protože i v tom se skrývá proces proměny. Proces formování a duchovního růstu...
     Každý rok se znovu těším na přijímací řízení. Koho nám letos Pán přidá? Čím obohatí naše společenství?
     Většinou to nejsou lidé tak nějak „ho­toví“, spíše naopak. A vždycky znova se rozbíhá onen klopotný proces tříbení. Často podobné otázky, podobné problémy, podobná hledání.
     Jedna z věcí, jež mě fascinují, je to, jak společenství funguje, jak za oficiálním řádem probíhá ještě další síť soukromých rozhovorů, sdílení se, problémů, vyznání a naděje. Právě tohle je jeden z důležitých rozměrů Tyrannus Hallu, právě proto jsme učednické společenství. Že totiž ti starší vyučují ty mladší. Že jsou zde navazovány hluboké vztahy. Právě proto cítím potřebu bilancovat, neboť právě tenhle rozměr společenství nevznikne naráz, ale tvoří se po dlouhá léta.
     Na závěr bych si dovolil připsat jakousi výzvu potenciálním vysokoškolským stu­dentům. Tyrannus Hall je náročný. Je ne­skonale jednodušší trávit vysokoškolská studia na běžné vysokoškolské koleji. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že je to jako s těmi hřivnami, čím víc jich obětujete, tím větší máte nakonec zisk.
 
Webové stránky PTH naleznete na adrese: http://www.pth-cz.net
 
Anketa mezi studenty PTH:
 
Co ti dal a vzal Pražský Tyrannus Hall?
 • V PTH jsem poznal skvělou partu lidí, která mi byla oporou. Při vzájemných roz­hovorech jsem přicházel na nové věci v otázkách víry a tajemství modlitby.
 •  
 • Spoustu dobrých kamarádů. Občas mi bere čas.
 •  
 • Dal mi toho hodně. Vzal mi možnost trávit bohémský studentský život a na to si až tak moc nestěžuji.
 •  
 • Tyrannus Hall rozšířil moje obzory. Třeba i v tom, jak jsou lidé různí. Naučil mě je v této různosti snášet. Dal mi jak přátele, kreré jsem měl možnost hlouběji poznat, tak vzory v podobě Tomáše a Steva. Naučil mě o některých věcech uvažovat šířeji, v kontextu. Poznal jsem, že to, že je něco jiné, nemusí znamenat, že je to špatné. Vzal mi docela dost času, ale taky moje omezené představy.
 •  
 • Rozšířil moje obzory. Dostal jsem se do společnosti mladých křesťanů. Každý je jiný, má jiná obdarování. Můj svět se konfrontuje se světy ostatních lidí.
 •  
 • Vzal mi hodně času. Dal mi nové přátele. Jsem rád, že jsem mohl poznat Steva a Tomáše.
 •  
 • Dal mi duchovní probuzení, nové přá­tele, možnost sdílení takřka bez hranic. Možnost žít dlouhodobě s křesťany. Od­povědi na spoustu otázek, se kterými jsem si nevěděl rady. Setkání s lidmi, jako jsou David Novák a David Javornický, možnost diskuse a velké výměny názorů. Vzal mi trochu času, zoufalost, duchovní prázd­notu a tíhu jha hříchů.
Martin Šanda