Autor

Robert Hart

Dezinformace

Téma dezinformací není jen tématem horce aktuálním a silně medializovaným, jde o jeden z nejzávažnějších jevů, s nimiž se naše společnost již řadu let potýká. Období pandemie covidu a ruské agresivní války proti Ukrajině tento jev velmi silně aktualizovala, ale ukázalo se, že naše společnost je objektem hybridní dezinformační války už mnohem déle. Ať si to připouštíme, nebo ne, dezinformace se týkají každého z nás. Svou zvrácenou logikou a silou záměrně usilují o naši pozornost a důvěru, ovlivňují nás – a jejich vliv se tedy do nějaké míry projevuje i v životě církve.
Téma

Toleranční patent 1781

Když se císař Josef II. po smrti své matky Marie Terezie v roce 1780 plně ujal vlády, bylo v mnohém ohledu zřejmé, že země habsburské monarchie doslova volají po změnách v mnoha společenských oblastech. Bylo třeba pokračovat v dřívějším reformním kurzu a prohloubit jeho dopady do života celé společnosti. Při všech reformních krocích byl pak nový panovník motivován sledováním zájmu státu a centralizace monarchie. Sám sebe ostatně i při všem svém absolutisticko-centralizačním úsilí Josef II. vnímal jako prvního státního úředníka.
Téma

Bílá hora – Neštěstí bez míry a hranic

Čtyři století po Bílé hoře, která znamenala neštěstí bez míry a hranic, žijeme v čase náboženské svobody a odluky církve od státu. Ale ještě i docela nedávno vládní ideologie mocensky zasahovala do života církví a omezovala právo na vyznání…
Téma

Církev a stát

1918–2018. Sto let. 36 550 dnů. Český národ a celá naše země za tu dobu několikrát razantně změnily směr. Svoboda – válečná okupace – nádech svobody – komunistická diktatura – svoboda. S každou změnou se měnil i vztah státu a církve, vztah těch, kteří měli moc, a těch, kteří měli víru.
Téma