Autor

Více autorů

Petice v církvi

V církvi se objevují všelijaké petice s výzvami a protesty. Jednou proti Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, jindy za podporu tradiční rodiny atp. Jakou váhu přisuzujete peticím? Mají se křesťané cítit morálně zavázáni petice podepisovat a je oprávněné vytvářet na členy církve nátlak ve jménu víry a křesťanské morálky?
Diskuse

Poslední blues Ramblina Rexe

Ramblin‘ Rex, americký bluesový muzikant, žil hudbou. Vystoupení v jeho podání nebyla jen nějakými performancemi, bylo to setkání s lidmi.
Kultura