Kalendář akcí CB

5. – 12. 1.

Alianční týden modliteb

Letošní modlitební průvodce Aliančního týdne modliteb, který připravila Česká evangelikální aliance, vychází z myšlenek a života Jana Amose Komenského, který zemřel před 350 lety. Když Jan Amos Komenský odešel, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských.

18. – 25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Tématem je citát: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) Texty připravili křesťanské církve na Maltě a Gozu. Více informací k modlitebnímu Týdnu za jednotu křesťanů naleznete v lednu na internetových stránkách ERC (www.ekumenickarada.cz).

27. – 29. 1.

Pastorální konference kazatelů

Tématem bude Zbožnost a její projevy aneb Co fedruje Krista. Pastorální konference se sejde v Havlíčkově Brodě.

11 – 13. 2.

Evangelikální fórum

Ústředním tématem bude Víra v rozdělené společnosti. Jako hlavní řečník bude přednášet významný host, chorvatsko-americký teolog Miroslav Volf. Fórum se koná v Církvi bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

29. 2.

Setkání statutárů sborů

Setkání statutárních zástupců sborů CB se uskuteční na konci února ve Sboru CB v Praze 1, Soukenická 15.

- - -

Čerpadlo na téma závislosti

Dorostová unie a Dorostový odbor CB zvou na konferenci Čerpadlo s tématem závislosti. Akce je určena pro mládežníky, vedoucí dorostu, rodiče a další, ne však pro dorostence. Téma je zaměřeno na online svět, tedy na závislosti na sociálních sítích, hrách, pornu, seriálech a dalších. Na konferenci se nebudeme věnovat závislostem na drogách a alkoholu. Řečníci budou ve svých jednotlivě zaměřených blocích odpovídat na otázky: Jak mohu prakticky sobě nebo druhým pomoci z této závislosti? Jaké jsou možné kroky, které mohu podniknout?

Pozvaní řečníci: Mgr. Radek Chrobák – psycholog a terapeut; PhDr. Mgr. Ph.D. Martin Slabý – ordinace klinické psychologie, Bc. Vojtěch Furák – preventista na základních školách, lektor Acet. A Pete Lupton, autor www.NEpornu.cz, představí on-line kurz pro rodiče a e-kouče.

Konference proběhne 14 – 15. 2. 2020 v CB Pardubicích; karimatku a spacák s sebou, jídlo zajištěno.

Přihlašování bude spuštěno po Novém roce, zájemci se musí přihlásit do 31. 1. 2020.

Cena: 250 Kč členové Dorostové unie, 350 Kč nečlenové nebo přihlášení po 31. 1. 2020.

Doporučujeme vedoucím, aby požádali o proplacení konference svým sborem, jedná se o vzdělávání vedoucích.

Přihlášky budou na: www.dorostovaunie.cz.

zavislosti