Rubrika

Glosy

Na Jatkách a U Lípy

Když jsme se vraceli z poslední dovolené, projížděli jsme vesnicí kolem hospody, možná už ani ne funkční, která se jmenovala Na Jatkách. Překvapilo mě, že někdo spojil jméno hospody s jatkami.
Glosy

Nebeský mirákl

Betlémská událost se stala jedním z největších příběhů dějin. Je opředena paradoxy. Mesiáš není velký vládce, ale bezbranné dítě. Nejchudší z chudých jsou účastni zázraku. Nikdo je nepřijme, ale sám Bůh se k nim sklání. Spasení nepřichází s pompou, nýbrž nenápadně. Poslední jsou první. Možná jenom na chvíli, ale ten okamžik stojí za to.
Glosy

Ukrajinský paradox

Z Ukrajiny odjíždím s pocitem, že je tam mnohem bezpečněji, než jsme si mysleli před pár dny, a zároveň s mnohem větším strachem o lidi, kteří tam zůstali, protože už je známe, protože to ohrožení je reálné a protože už vím, že jestli něco přiletí, tak nestihnou utéct.
Glosy

Člověk objevitel

Všechny druhy závislostí, ať už se jedná o závislost na drogách, na kouření, na automatech, alkoholu, mají několik společných rysů. Hlavním z nich je nějaký druh destruktivního vlivu. Zásadním je destruktivní vliv na vztahy s vlastní rodinou, vliv na psychiku člověka, zvláště jsou-li návykovými látkami drogy, léky či alkohol, a destruktivní vliv na somatickou stránku osobnosti – na tělo. V životě závislého člověka se časem a vývojem závislosti objevuje celá škála destrukce. Když se návyk stane skutečnou závislostí, začíná se rozpadat život.
Glosy

Pětirublovka

Kráčím po náměstí a koukám, něco barevného leží na zemi. Pětirublovka.
Glosy

Žralok grónský a dlouhý život

„Která zvířata žijí nejdéle? Chladné arktické vody v tuto chvíli brázdí žraloci, kteří pamatují třicetiletou válku a možná i Williama Shakespeara. Jedná se o žraloky grónské, nejdéle žijící obratlovce a jedny z nezáhadnějších žraloků.“
Glosy

Co zvěstuje znamení duhy

Když se na nebi ukáže duha, máme radost a upozorňujeme na ni jeden druhého. V posledních letech se napodobenina jejích barev objevuje jako symbol komunity LGBT a jejích příznivců.
Glosy

Rozděl a panuj

Temné rčení si vybavíme ve spojení s Juliem Caesarem, i když se o původním autorství dodnes vedou spory.
Glosy

Uprostřed války

„Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem,“ ocitoval závěr 29. žalmu izraelský armádní představitel krátce před počátkem současné války. Žijeme už v Izraeli více než čtvrt století, takže to není první a asi ani poslední válka, kterou tu prožíváme.
Glosy

Světlo ve tmách svítí

Je to už více než rok, kdy do našich životů vstoupila se vší razancí pandemie. Slovo, které jsme do té doby vnímali jako heslo z naučného slovníku, se najednou stalo naší každodenní realitou.

Červené puntíky

Žijeme v pozoruhodné době. Západní část světa je svobodná, což vede různé blouznivce ke stálému zpytování, zda by nejrůznější menšiny neměly mít svobod víc, pokud možno placených státem. Východní část světa většinou svobodná není a nikdo neví, co s tím.
Glosy

Desetikoruna života

Je pozoruhodné, jak některé věci získávají svou hodnotu. Tak třeba desetikoruna z roku 1993 může mít hodnotu až 30 tisíc korun. Musí to být ale jeden z exemplářů, které byly vyraženy s chybou. Na rubové straně je v číslici 1993 příčná čára, která protíná „Kč“ o něco výš než u běžných mincí. Skoro se vyplatí prohlédnout si desetikoruny v peněžence, pokud nám to zrak dovolí, a potom spěchat za znalcem.
Glosy