Číslo

2021-11: STARŠOVSTVO - Lidské vedení ve službách Krista

Tak děkuji…

Frederick Forsyth má přezdívku „Mistr vypravěč“. Mimo jiné napsal drobnou knížku Pastýř. Je to příběh mladého pilota, který se na Štědrý večer 1957 vrací z Německa domů do Anglie.
Svědectví

Staršovstvo CB Litvínov a Český Těšín

Odpovídali místopředseda staršovstva Církve bratrské v Litvínově Hynek Jindra a místopředseda staršovstva a druhý místopředseda Rady CB v Českém Těšíně Tadeáš Filipek.
Téma

Starší sboru Vsetín Maják

Církvi rozumíme jako týmovému sportu, je to jako fotbal nebo hokej. Různí lidé musejí spolupracovat, aby se něco dobrého mohlo povést. Dnes někteří lidé mají církev spíš za individuální sport, kde si jdete zaběhat se sluchátky a nikdo vás u toho moc nevyrušuje. Ale to není církev. A stejně je to i s vedením církve. Není to pro nás otázka jednoho člověka, ale skupiny starších. V případě Majáku to ani nejsou starší na jednom místě, ale na více místech. Musím říct, že mnoho z těchto lidí jsou mí nejbližší přátelé.
Téma

Spolupráce ve staršovstvu sboru Praha-Šeberov

V našem sboru v Praze-Šeberově je staršovstvo šestičlenné, tvoří ho pět starších a kazatel. Vzhledem k tomu, že náš sbor díky Boží milosti roste, jsme už několikrát v minulosti zvažovali personální rozšíření tohoto týmu. Nakonec jsme ale vždy členskému shromáždění navrhli, aby volilo stejný počet. Naší filozofií sborové služby je spíše decentralizace sborové práce.

Pozitiva a úskalí odcházení ze staršovstva

Přijde-li čas odejít, je snazší, když víte, proč jste přišli a kam jdete. Jinými slovy poměr pozitiv a úskalí závisí na motivu, s jakým jste do toho šli. Kdo si chtěl potvrdit status dokonalého křesťana, bude asi odcházet jinak než ten, který do toho šel, protože chce sloužit.
Téma

Co se v mládí naučíš…

… k stáru jako když najdeš. Nebo taky ne. Ale za ohlédnutí za dětstvím to rozhodně stojí. Zvlášť když se zážitky z dětství promítají do našich vlastních rodičovských kauz.
Rodina – příběhy

Co zvěstuje znamení duhy

Když se na nebi ukáže duha, máme radost a upozorňujeme na ni jeden druhého. V posledních letech se napodobenina jejích barev objevuje jako symbol komunity LGBT a jejích příznivců.
Glosy

Požehnaná za zradu?

Požehnána buď nad jiné ženy Jáel… Rukou chopila stanový kolík, pravicí pádné kladivo, udeřila Síseru, roztříštila mu hlavu, probodla a prorazila jeho spánky. (Soud 5,24.26)
Hovory nad Biblí

Děti a bolest

Zatímco děti si myslí, že velcí a staří lidé cítí bolest méně než ony, dospělí si dlouho mysleli, že bolest necítí malé děti. O dětské bolesti a jak dospělí mohou dětem pomoct ji zvládat, toho ví hodně pedagog, psycholog, vědec a křesťan, který tomuto tématu věnoval kus profesního života – prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Rozhovory