Autor

Petr Grulich

Z generace na generaci

Hospodin pracuje s generacemi. Někdy možná víc než s jednotlivci. Ve Starém zákoně to byly jednotlivé rody, ze kterých vzešel celý národ. V Novém zákoně to pak jsou místní sbory. Bůh nás prostě zasadil do společenství, kde jednotlivé generace zápasí o „předání“ víry těm dalším.
Téma

Jak jsem špatně kázal

Jako kdybychom si na nos nasadili nějaké brýle. Když máte sklíčka modrá, svět kolem vás je také modrý. Když máte sklíčka červená, vidíte zase všechno červeně. To samé platí i nad Božím slovem
Téma