Číslo

2022-08: PARALELNÍ SVĚTY - Kde žiju své skutečné já?

Smutná podívaná

Šli jsme pak spat na holou zemi, neb jsme počítali na překvapení od Srbů. Ale měli jsme pokoj až do rána. Noc pominula a jitro nastalo, já procitnu a mé vzpomínky jsou u mých drahých. Duše má se pozdvihuje ku Pánu u vroucí modlitbě.
Válečný deník

Závody v sebeprezentaci

Téma sociálních sítí je nesmírně složité a komplexní. První věcí, kterou je třeba vzít vážně, je, že sociální sítě se staly již trvalou součástí našeho života. Snaha je přehlížet nebo bagatelizovat nám určitě nepomůže se s nimi naučit dobře pracovat. A platí o nich určitě totéž, co o jakémkoli lidském vynálezu – že je to dobrý sluha, ale špatný pán.
Téma

Virtuální svět pro Krista

Jsme stále více nuceni být v naší společnosti online. Virtuální svět dávno není jen něčím abstraktním, co jsme znali ze sci-fi filmů, ale stává se nedílnou součástí našich každodenních životů.
Téma

Když tě Bůh osloví jménem

I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ (1 Samuelova 3,9–10)
Slovo

Chvála nepoctivosti

Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. L 16,8
Hovory nad Biblí

Uvěřil nám tu metalák

Vyrůstal v rodině, kde Boha neznali. Ale Bůh ho znal – a když vzal do ruky kytaru, přitáhl ho k sobě takového, jaký byl – jako rockera. Od té doby Jan Tišer, ať už je v jakékoli hudební skupině, právě skrze tvrdý rock přitahuje své posluchače ke Kristu.
Rozhovory