Číslo

2022-06: DUCHOVNÍ DARY - Nedotýkat se, nebezpečné! ...Nebo ne?

Dar proroctví

„Proroctví není věštba, která se vždy naplní, ale pozvání na cestu směrem k vyřčenému.“
Téma

Duchovní dary

„Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi.“ Tento Pavlův výrok spojuje všechny tři osoby jediného Boha. Vypadá to však, že ačkoliv s Bohem Otcem a jeho Synem v církvi vycházíme vcelku na pohodu, náš vztah k Duchu svatému bývá občas problematický. O duchovních darech, tzv. charismatech, ani nemluvě.
Téma

Samuel, nebo démon?

Žena se ho zeptala: „Koho ti mám přivolat?“ Odvětil: „Přivolej mi Samuela.“ 1 Sam 28,11
Hovory nad Biblí

Fake news

Rusko v rámci válečné propagandy běžně popírá realitu a nazývá lež pravdou a pravdu lží. Mnohé taková míra lží zaskočila. Nějakou válečnou propagandu má ale určitě i ukrajinská strana. Podle čeho poznáváte, je-li zpráva pravdivá, nebo fake news?
Diskuse

Dobytí města Loznice

Je odpoledne 2 hodiny a my s bratrem Víškem jsme obědvali konservu, a nyní odejel do lesíka vařiti konservové kafe. Kuchyně odejely někam nakupovat a dosud se nevrátily. Ležíme na zemi a čekáme na další rozkaz.
Válečný deník

Jak a kde (ne)dorůstáme v Krista

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. (Ef 5, 15–16)
Slovo