Autor

Matěj Hájek

Kdo to zametl?

Obracím se a jdu zpátky. Domů, do života. Stejná cesta, ale malounko jiný člověk. Křupání sněhu se změnilo.
Povídky