Na Jatkách a U Lípy

Když jsme se vraceli z poslední dovolené, projížděli jsme vesnicí kolem hospody, možná už ani ne funkční, která se jmenovala Na Jatkách. Překvapilo mě, že někdo spojil jméno hospody s jatkami.
Glosy

Dar jazyků

O Letnicích došlo k seslání Ducha svatého na apoštoly, kteří následně začali mluvit v jazycích. To se stalo před více než 2 000 lety. Jak nás tento příběh může inspirovat dnes? Je dar jazyků něco, co by mělo patřit do současného života křesťana?
Svědectví

Misie skrze přítomnost

Příběh, který budu vyprávět, se stal v létě 2022 během mé cesty do Ugandy, kam jsem jel zčásti na lékařskou praxi a zčásti na misii.
Svědectví

Bible mě fascinuje

Měl se věnovat politickým vědám, ale začal si přivydělávat psaním do novin a nějak se to zvrtlo… Známý český publicista, novinář, spisovatel a moderátor Jan Fingerland se do povědomí křesťanské obce dostal především svým projektem Předvařená Bible.
Rozhovory

Farizejové Ježíšovy doby

Židovství v období Druhého chrámu bylo nesmírně pestré. Současní badatelé hovoří o více než dvaceti různých židovských skupinách či směrech v době Ježíšově. Farizejský směr se zformoval nejpozději ve druhém století před Kristem a měl rovněž několik proudů.
Téma

Milosrdenství a zákon

Čas od času každý z nás sklouzne k pocitu, že přesně víme, jak věci mají být, a vyžadujeme to nejen po sobě, ale hlava nehlava i po svém okolí. Z nám dostupných informací si vyextrahujeme svůj pohled na věc, uděláme z něj klíčovou záležitost a vyžadujeme její dodržování po všech kolem sebe.
Téma

Dějiny křesťanství jsou otázkou čistoty

Čistota v Bibli byla původně rituální. V Mojžíšově zákoně je stanoveno, jak čistoty dosáhnout: pomocí omývání a očišťování. To byla náboženská povinnost. U Izraelců většina rituálních očišťování představovala hygienickou a etickou očistu. Později v době proroků vidíme, že se klade důraz na etiku. S příchodem Pána Ježíše Krista a sestoupením Ducha svatého se čistota přenesla do oblasti morální a duchovní.
Téma

Záchranná síť

Známou pravdou je, že fyziologickou reakcí zdravého organizmu na akutní stres (akutní nebezpečí, s nímž se musí vypořádat) je buď útěk, nebo boj. Obě tyto varianty vyžadují extrémní nasazení jak psychických, tak fyzických sil a organizmus v té chvíli přepne do „poplachové reakce“, jakéhosi krizového módu, zajišťujícího mobilizaci zdrojů.
Rodina – příběhy

Síla starých rodů v církvi

Řekněme rovnou, síla starých rodů a rodinných klanů v církvi je veliká v dobrém i ve zlém, stojí na nich a někdy i padá církev. Sám z podobné rodiny částečně pocházím, vím proto, o čem mluvím, i když o klanu se zřejmě nedá hovořit, protože jsme se nakonec rozprchli do mnoha stran země, nesetrvali na místě v jediném sboru. Naše služba se tudíž trvale nezakonzervovala v jednom společenství, ale nadobro se rozdrobila po církvi a církvích. Nehodlám však primárně psát o naší rodině, uvádím to jen proto, aby bylo zřejmé, že se mě toto téma osobně týká. Předně chci psát obecně o věrných rodech, na kterých stál a dodnes stojí život církve a sborů, což především dosvědčují naši starší bratři ve víře – Židé.
Téma

Z generace na generaci

Hospodin pracuje s generacemi. Někdy možná víc než s jednotlivci. Ve Starém zákoně to byly jednotlivé rody, ze kterých vzešel celý národ. V Novém zákoně to pak jsou místní sbory. Bůh nás prostě zasadil do společenství, kde jednotlivé generace zápasí o „předání“ víry těm dalším.
Téma