Autor

Jakub Szántó

Izrael v době svátků

V Izraeli se lidé nedělí na věřící a nevěřící jako v Čechách. Lidí, kteří nevěří, je v Izraeli zhruba sedm procent a jsou to spíše agnostici – přesněji řečeno lidé, kteří se nehlásí k žádné církvi. V zemi, která je nábožensky tak aktivní jako Izrael, je těžké být úplný ateista. Izrael má 9 milionů obyvatel, z toho 7 milionů Židů a 2 miliony Arabů, převážně muslimů. Křesťanů je mezi Palestinci 150–200 tisíc. Na ty se především v křesťanských kruzích rádo zapomíná – s láskou ke starozákonním bratrům čeští křesťané zapomínají, že jsou tam z obou stran utlačovaní arabští bratři.
Zápisník